Energie en arbeid

Arbeid

Arbeid is een energieomzetting of overdracht over een afstand veroorzaakt door een kracht.

\[W = F \cdot s\]

Wet van behoud van energie

Volgens de wet van behoud van energie kan er geen energie gemaakt worden of afgebroken worden, het kan alleen in andere vormen worden omgezet.

In formulevorm ziet dat er zo uit:

\[\Sigma E_{\text{begin}} = \Sigma E_{\text{eind}}\]

De hoofdletter sigma (\\Sigma\) is het opsommingsteken. Hier staat dus: alle energie aan het begin is gelijk aan alle energie aan het eind.

Soorten energie

Chemische energie is de energie die in de atomen van een stof ligt opgeslagen. Deze komt onder andere vrij door de stof te verbranden. rv is de verbrandingswarmte van een stof, die je in Binas kan vinden.

\[E_{ch} = r_{v} V\] \[E_{k} = \frac{1}{2} m v^2\] \[E_{z} = F_{z} \cdot s = m g \Delta h\] \[E_{v} = \frac{1}{2} C u^2\]

De bovenstaande formule voor veerenergie geldt alleen bij een ideale veer.

Mechanische energie

De mechanische energie is de som van kinetische en zwaarte-energie:

\[E_{m} = E_{z} + E_{k}\]