Programmeren

Automaten

Automaten zijn theoretische manieren om een probleem te omschrijven door het op te delen in toestanden en overgangen tussen toestanden. Dit is relevant omdat:

Note: als we zeggen dat iets een automaat is, bedoelen we dat het het gedrag van een automaat vertoont.

Een automaat heeft een aantal eigenschappen:

Je kan een automaat weergeven in een schema (toestandsdiagram). Daarin zijn de toestanden cirkels en worden die verbonden door pijlen die de transities representeren.

Eindige automaten

Sommige automaten blijven voor altijd doorgaan (bijvoorbeeld stoplichten), maar sommige automaten hebben ook een duidelijke begin en eind toestand. De begintoetstand noteer je met een cirkel waar een pijl ingaat (vanuit niks) en een eindtoestand met een dubbele cirkel.

Toepassing: stoplichten

Een stoplicht heeft drie toestanden: rood, oranje en geel. Dat ziet er zo uit:

flowchart TD
  g --> o
  o --> r
  r --> g

Met twee stoplichten heb je meer toestanden. Als stoplicht 1 groen of oranje is moet stoplicht 2 rood zijn en andersom:

flowchart TD
  g1r2 --> o1r2
  o1r2 --> r1g2
  r1g2 --> r1o2
  r1o2 --> g1r2

Stel je hebt een zijweg die een-richtingsverkeer is: je kan alleen van de zijweg naar de hoofdweg.

Je hebt in deze afbeelding de volgende toestanden:

flowchart TD
  r1g2g3r4 --> g1g2r3r4
  g1g2r3r4 --> g1r2r3g4
  g1r2r3g4 --> r1g2g3r4

Stoplicht 1 en 2 staan nu het meest op groen.

Beperkingen

Automaten hebben ook beperkingen. Ze hebben namelijk geen state (geheugen). Je kan dus geen dingen berekenen of onthouden.

Datatypes

In programmeertalen heb je verschillende soorten data:

Getallen (integers en floats) kunnen zowel signed als unsigned zijn. Signed getallen kunnen negatief zijn, unsigned getallen niet.

Datastructuren

Array

Een array is een lijst van waardes met een vaste volgorde, waarbij elk item een eigen index heeft. De index bepaalt de plek in de lijst. Indexen beginnen in de meeste talen bij 0 (dus het eerste item in de lijst heeft index 0).

Hoe arrays werken verschilt per taal. In JavaScript geldt dit:

Je kan een array zo veranderen:

Je kan ook direct een iets aan een index toewijzen:

let boodschappen = ["Appels", "Brood", "Peren"];
boodschappen[3] = "Melk"; // Voegt melk toe aan het einde van de boodschappenlijst.
boodschappen[2] = "Bananen"; // Vervangt "Peren" met "Bananen".

Stack

Een stack is ook een soort lijst. Het verschil is alleen, dat je alleen het laatst toegevoegde item kan weghalen/bekijken. Dit noem je last-in-first-out.

Je kan een stack zien als een soort stapel van iets: om iets op plek 3 te leggen, moet je eerst alle dingen die daar op liggen weghalen, anders kan je er niet bij.

Een stack kan je zo veranderen:

Queue

Een queue (rij) is precies het tegenovergestelde van een stack: je kan alleen het eerste item dat je aan de queue had toegevoegd bekijken of weghalen. Je noemt dit first-in-first-out.

Een queue is precies zoals een rij (voor de kassa) in het echt, want wat wat je er als eerst in stopt is ook het eerst aan de beurt.

In JavaScript is er geen queue, dus dit is verder niet relevant.

Set

Een set is een lijst met waardes waar geen dubbelen in voor mogen komen. De waardes in de lijst hebben ook geen volgorde, en dus geen index.

Je maakt een set zo:

let numbers = new Set(initializer);

// Initializer is of een list met waardes, waar vervolgens alle dubbelen
// uit gefiltered worden, of een string, waarbij alle letters als elementen worden gezien,
// en werderom de dubbelen eruit gefiltered worden.

Een set kan je zo aanpassen:

Je kan sets (bijv. X en Y) ook samenvoegen of vergelijken:

Trees

In een lijst heeft een item altijd maar twee buren: het vorige item de de volgende. In een tree kunnen dat er meer zijn.

In een tree spreek je niet van items maar van nodes (knopen). Elke knoop heeft children (kinderen) en een parent (ouder) node die ernaar wees. Als een node geen kinderen heeft noem je hem een leaf (blad). Hij is dan het uiteinde van de tree. De root node (wortelknoop) heeft geen parent.

Binary (search) tree

In een binary tree heeft elke node maximaal 2 children. Daarom noemen we de tree binair: er zijn steeds twee keuzes.

Een binary search tree is een binary tree waarbij steeds het left child (linkerkind) een waarde kleiner of gelijk aan de huidige node heeft, en de right child (rechterkind) een hogere waarde dan de huidige node. Hiermee kan je efficient waardes vinden in een tree.

Om een binary tree zo efficient mogelijk te maken moet hij gebalanceerd zijn: de linkerkant moet ongeveer even groot zijn als de rechter kant. Dit kan je doen door een techniek genaamd tree rotation, maar dat hoeven we op de toets niet te weten.

Formele taal

Je hebt verschillende soorten talen:

Beide van dit soort talen zijn niet formeel: ze kunnen dubbelzinnigheid (zinnen met meerdere betekenissen) hebben. Een formele taal is echter heel precies: er kan geen dubbelzinningheid zijn. Bijvoorbeeld de notatie van wiskunde of programmeertalen.

Paradigms

Je hebt verschillende soorten programmeertalen. De soort programmeertaal bepaalt hoe het programma uitgedrukt/opgebouwd wordt. Dit noemen programmeurs ook wel paradigms.

Je kan deze principes ook mixen. Zo zijn alle object-georienteerde imperatief, en in tegenstelling tot wat de methode zegt, zijn de meeste functionele talen ook imperatief. Een logische taal is bijna altijd declaratief. Je kan ook een zuiver imperatieve taal hebben. Dan is hij niet functioneel of object-georienteerd.

Syntax

Een taal heeft over het algemeen deze “woordsoorten”: