Werken met informatie

Eisen aan informatie

Eisen aan een informatiesysteem

Dataverwerking

  1. Verzamelen
  2. Analyseren
  3. Controleren
  4. Opslaan

En dan: