Argumenteren

Argumenten

Als je een tekst schrijft over je mening neem je een standpunt in. Je kan dit standpunt onderbouwen met argumenten, of argumenten gebruiken om het standpunt van een ander aan te vallen. Je hebt twee soorten argumenten:

Tegenargumenten/weerlegging

Met een tegenargument val je het standpunt van een ander aan.
Met een weerlegging val je een argument van de ander aan.

Argumentatiestructuren

Argumenten ondersteunen het standpunt op één van deze vier manieren:

Argumentatieschema’s

Drogredeneringen

Onjuist schema

Discussieregels

Beoordelen

Een betoog is aanvaardbaar als:

Een betoog is relevant als:

Een betoog is consistent als geen van de argumenten elkaar tegenspreken.

Daarnaast moeten alle argumenten genoeg zijn voor het standpunt.