Algoritmes

Standaardalgoritmes

Efficientie

De verschillende algoritmes gebruik je voor verschillende situaties:

Bij Quicksort is de keuze van de pivot heel belangrijk. Bij een willekeurige lijst, of één die verkeerdom staat kan je het best het middelste getal gebruiken. Bij een grotendeels gesorteerde lijst kies je het meest linker getal.

Algoritme van Dijkstra

We gebruiken niet de methode van fundament, maar de methode uit dit filmpje: https://www.yewtu.be/watch?v=lXm6LKnLhuY.

Chinesepostbodeprobleem

Oei. Uitleg volgt later.