Technisch ontwerpen

Bij technisch ontwerpen ontwerp je iets. Dat heeft een aantal verschillen van onderzoeken:

Onderzoek Ontwerpen
Hoe werkt dit? Hoe maak ik dit (beter)?
Herhaalbaar Process is altijd uniek
Kennis verzamelen Iets maken/verbeteren

Ontwerpcyclus