Tekststructuren

Leeroverzicht Nederlands (Lezen) voor toetsweek 4 van leerjaar 3VWO.

Tekststructuren

Argumentatie

Je mening/standpunt moet je onderbouwen met argumenten. Je hebt:

Je kan ze in een blokjesschema zetten. Je hebt daarin nevenschikkend (naast elkaar) en onderschikkend (onder elkaar). Onderschikkend ondersteunen elkaar.

Je kan je tegenargumenten ontkrachten met een weerlegging.

Functiewoorden

Je hebt de volgende functiewoorden: