Conflicten en migratie

Een voorbeeld van een conflict is een gewapend conflict, waarbij meer dan 25 doden vallen. Ze ontstaan als een groep mensen macht uitoefent over een andere groep.

Je hebt verschillende typen conflicten:

Terrorisme is geweld om een politiek doel te bereiken. Een voorbeeld van terrorisme is het jihadisme, een geweldadige groepering die probeert een islamitische staat te stichten, de oemma. Niet alle moslims zijn terroristen en niet alle terroristen zijn jihadisten.

Een staat is een gebied met eigen grenzen waarbinnen de staat zelfbeschikking heeft en eigen wetten en regels gelden.

Een volk of natie is een bevolkingsgroep met gedeelde taal, geschiedenis en cultuur. Vaak hebben ze dezelfde etniciteit (=afkomst).

Een territorium is het woongebied van een volk.

Achterstelling of onderdrukking kunnen leiden tot de wil van een volk om zich af te scheiden. Dit noemen we seperatisme.

Oorzaken van conflicten

Economisch

Vaak is de kans op conflicten groter als er in een gebied veel natuurlijke natuurlijke hulpbronnen aanwezig zijn. Dit komt omdat vaak de zeggenschap over die hulpbronnen verkeerd is verdeeld, of niet alle mensen in het gebied dezelfde belangen hebben of er geen voordeel van hebben. Dit noemen we de paradox van de overvloed, of resource curse.

Demografisch & cultureel

Overheid

Belangrijk: als je goed/hoog scoort of de Fragile States Index ben je juist GEEN fragile state.

Gevolgen van conflicten

Sociaal

Een humanitaire ramp is een situatie waarbij een bevolkingsgroep of de gehele bevolking geen toegang tot acceptabele basisbehoeften heeft. Voorbeelden:

Het doel hiervan is om de bevolking zoveel mogelijk angst aan te jagen, zodat er meer chaos onstaat (verdeel en heers), of in een poging hun leider af te laten zetten.

Andere voorbeelden van sociale gevolgen:

Economisch

Rebellen financieren hun oorlog met drugs, diamanten, olie en hout.

Bij een gewapend conflict wordt veel geld uitgegeven. Dit is geld dat niet kan worden besteeds aan onderwijs, landbouw, infrastructuur etc. Daarbij komt dat de wederopbouw na een oorlog ook nog eens miljoenen kost. Toerisme en landbouw vallen stil. Toch loopt de handel meestal wel door in oorlogen, juist omdat er eten en levensmiddelen moeten worden geimporteerd.

Demografish

Bij een genocide of massamoord kan je in de bevolkingsgrafiek een inkeping zien. Vaak is er na een conflict, als er weer vrede is, een geboortegolf of babyboom. Dit zie je vaak als uitstulping in een grafiek.

Europa

Om bij de EU te mogen horen moet je aan een aantal eisen voldoen:

Soms wil een bevolkingsgroep meer zeggenschap over hun leefgebied. Ze mogen dan van de overheid hun gebied zelf besturen, en bijvoorbeeld zelf het onderwijs of belastingen regelen. Dit noemen we autonomie.

Binnen Europa zijn een aantal conflicten geweest (op volgorde van ernstigheid):

Annexatie is het bezetten van het territorium van een andere staat.

Nationalisme is het streven van een volk voor het stichten van een eigen staat volgens het boek, maar dat is echt de slechtste definitie ever. Het is eerder de eendracht/saamhorigheid onder het volk, en het identificeren met je land.

Gevolgen van migratie

De leeftijdsopbouw in een bestemmingsgebied veranderd door migratie omdat de eerste generatie immigranten vaak jong is. Vaak zie je ook dat arbeidsmigranten in de stad gaan wonen vanwege de werkgelegenheid.

Economisch

Sociaal-cultureel

Er onstaat een multiculturele samenleving waarin meerdere groepen met verschillende culturen en etniciteiten samenleven. Als de cultuur van de inwoners van een land veranderd door migratie noemen we dat aculturatie. Daarbij is de grootste aanpassing voor de immigranten.

Er ontstaat soms ook segregatie, waarbij bevolkingsgroepen gescheiden leven. Dit kan leiden tot onbegrip en angst of xenofobie.

Intergratie is een beter alternatief, waarbij de immigranten en oorspronkelijke bewoners samenleven en cultuurelementen van elkaar overnemen.

Kettingmigratie

Vaak vind er geen kettingmigratie plaats door deze redenen:

Migratie in Europa

We hebben in de EU 5 grote migratiestromen gehad:

Daarnaast heb je ook nog internationale studenten.

De EU heeft een aantal afspraken over migratie mbt. vluchtelingen:

Oorlog en vrede met Nederland

Nederland heeft 2 onafhankelijkheidsoorlogen gevochten:

De Politionele Acties is een fancy naam voor het geweld dat door Nederlanders in Indonesië is gepleegt.

Nederland doet ook mee aan vredesoperaties van de VN. Er zijn ook oorlogen waarbij de VN niet ingrijpt. Dat is meestal als één van de deelnemende landen ook in de VN-veiligheidsraad zit, zoals Engeland, de VS, Rusland, China en Frankrijk.

In Den Haag is het Internationaal Strafhof, waar oorlogsmisdaden worden berecht. Niet alle landen doen mee met dit strafhof. Voorbeelden zijn de VS, Rusland, China en veel Afrikaanse staten die Westerse bemoeienis zat zijn.

Nederland verhandelt ook veel wapens. We verkopen geen wapens aan landen die geen mensenrechten respecteren.