Deeltjes en reacties

Samenvatting Scheikunde H3. Geschreven door Robin Boers voor toestweek 3 van leerjaar 3VWO.

Moleculen en atomen

Het atoommodel van Dalton laat zien dat moleculen van stoffen zijn opgebouwd uit atomen die je niet kan vernietigen. Bij een reactie hergroeperen de atom zich tot een ander molecuul. Een atoomsoort is een stof waarbij alle atomen gelijk aan elkaar zijn (zelfde hoeveelheid protonen in de kern). Een niet-ontleedbare stof of atoomsoort noemen we ook wel een element.

In het periodieke systeem zijn de elementen gerangschikt in rijen en kolommen. De rijen geven de massa aan. De kolommen de eigenschappen. Verder zijn ze verdeeld in metalen en moleculaire stoffen. De metalen links, de molculaire stoffen rechts.

Zouten zijn een ionenrooster van een metaal en moleculaire stof. Dit is altijd in een vaste verhouding, dus moet je bij de systematische namen de mono, di, tri, tetra, penta, hexa weglaten.

Protonen, neutronen en elektronen

Een atoom heeft altijd een atoomnummer. Dit is de hoeveelheid protonen in de kern, en als het atoom niet geladen is ook het aantal elektronen rond de kern. Verder heeft een atoom ook een atoommassa. Als je het atoomnummer van de atoommmassa aftrekt krijg je het aantal neutronen in de kern.

Als een atoom positief geladen is mist het elektronen. Als het negatief geladen is heeft het extra elektronen.

Een isotoop is een variatie van een stof met een ander aantal neutronen. Ze komen vaak in de natuur voor.

Reacties

Er zijn 4 soorten reacties:

Bij een verbranding gaat elk atoom in de brandende stof een binding aan met zuurstof, als het niet zelf zuurstof is. Hierbij moeten we deze verbrandingsproducten kennen:

Atoom Verbrandingsproduct
H H2O
C CO2
S SO2
Mg MgO