Beeldende vormgeving

Samenvatting BV geschreven door Robin Boers op 29 maart 2022 voor toetsweek 3 van leerjaar 3VWO.

Algemeen

De vormgeving is een combinatie van de compositie, kleur, licht, en vormen. De voorstelling is alles wat je ziet.

Kunststromingen

Romantiek

Het Romantiek is een kunststroming die van 1795 tot 1848 duurde. Het werd gekenmerkt door:

Hierboven kan je alles lezen wat mnr. vd. Born niet is :))

Realisme

Dit is een reactie op de Romantiek die vooral in Frankrijk populair was. Er wordt geprobeerd het “gewone” volk weer te geven. De werkelijkheid werd geschilderd, zonder extra glans/mooimakerij. Bijv:

Impressionisme

Intresse in hoe licht werkt. Je kan duidelijk de penstreken nog zien. Het is ook vaak een momentopname.

Expressionisme

Een stroming waarbij kunstenaars hun gevoelens proberen uit te drukken door de werkelijkheid te veranderen. Hierbij speelt het onderbewuste een belangrijke rol. Vaak felle kleuren en geen regels, een absoluut verbod op regels. Fuck regels. Who wants rules?