Grondstoffen

In Europa hebben we veel grondstoffen, waardoor we erg rijk zijn geworden. Het belangrijkst zijn ijzererts en steenkool, omdat je daarmee staal kan maken, maar we hebben ook: olie, aardgas, zink en lood.

Omdat Europa niet van alle grondstoffen zelf genoeg heeft importeren we veel uit andere landen en/of werelddelen. Een nadeel daarvan is dat de leveranciers misschien niet betrouwbaar zijn. Daarom hebben we een lijst met kritieke grondstoffen. Daarop staan grondstoffen die belangrijk zijn voor de Europese economie en de aanvoer instabiel is. Deze grondstoffen hoeven dus niet schaars te zijn.

Redenen dat kritieke grondstoffen belangrijk zijn:

Redenen voor instabiele aanvoer:

Oplossingen:

Grondstoffen in Nederland

Diep

Aan de oppervlakte

We importeren verder:

Omdat we niet meer afhankelijk willen zijn willen we in 2050 een circulaire economie hebben. Dan is er geen afval, maar wordt dat als nieuwe grondstof gebruikt.