Scheidingsmethodes en mengsels

Samenvatting voor scheikunde hoofdstuk 1. Geschreven door Robin Boers voor TW1 van leerjaar 3VWO.

Scheidingsmethoden

Filtreren
Deeltjesgrootte
Suspensie

Adsorberen
Aanhechtingsvermogen
Oplossing, gasmengsel

Indampen
Kookpunt
Oplossing, suspensie

Extraheren
Oplosbaarheid
Mengsel vaste stoffen

Zeven
Deeltjesgrootte
Suspensie, mengsel vaste stoffen

Chromatografie
Aanhechtingsvermogen, oplosbaarheid
Mengsel vaste stoffen

Destilleren
Kookpunt
Oplossing, suspensie

Centrifugeren
Dichtheid
Suspensie, emulsie

Bezinken en afschenken
Dichtheid
Suspensie, emulsie

Mengsels

Rekenen

De dichtheid wordt zo berekent:

\[\text{dichtheid} = \frac{\text{massa}}{\text{volume}}\]

Oplosbaarheid wordt zo berekent:

\[\text{concentratie} = \frac{\text{massa opgeloste stof}}{\text{volume oplossing}}\]

Het rendement is wat je aan een scheiding over houd.

Je berekent het zo:

\[\text{rendement} = \frac{\text{verkregen stof}}{\text{originele hoeveelheid stof in mengsel}} \cdot 100\]