Rekenen

Dit is alle leerstof van het eerste en tweede jaar bij elkaar, H1 t/m H28 voor toetsweek 4 van 2VWO.

Getallen boven en onder de honderd

Mooie getallen einidigen op een of meer nullen.

Breuken

Als het getal boven en onder de deelstreep van een breuk hetzelfde is is de breuk 1.

Gemengde breuken zijn breuken met een getal ervoor: 1 1/2

Procenten zonder rekenmachine

Van breuk naar procent:

7/100 = 7/100 x 100 = 700/100 = 7%

Andersom:

7% = 7 : 100 = 7/100

20% van leerlingen heeft een hond. Totaal aantal leerlingen is 600.

20% = 20 : 100 = 20/100 = 1/5
1/5 x 600 = 30

Maten

1 ton = 1000 kilogram
1 kilogram = 1000 gram
1 gram = 1000 milligram

Kommagetallen

Omzetten naar breuk:

0,5 = 5/10 = 1/2

Andersom:

1/5 = 2/10 = 0,2

Schaal

Als je huis in het echt 6m is en in een model 1,5 meter, dan is de schaal:

6: 1,5 = 4
dus schaal 1:4

<image 2>

Als een model op de schaal van 1:45 is gemaakt en het model 13cm hoog is betekent dat dat het echt 13*45 = 585cm hoog is.

Als je een model van een object dat 5 meter hoog is gaat maken met de schaal 1:4 is het model 5 : 4 = 1,25m hoog.

Hoeken

Een hoek van 90 graden noem je een rechte hoek. De benen staan dan haaks of loodrecht op elkaar.

<image 4>

Een hoek tussen de 0 en 90 graden noem je een scherpe hoek. Tussen de 90 en 180 graden is het een stompe hoek.

<image 3>

Snelheid

20 m/s = 20 x 3,6 = 72 km/u
72 km/u = 72 / 3,6 = 20 m/s

<image 5>

Procenten met rekenmachine

Hoeveel procent is 7 van 23?

7/23 x 100 = 30,4%

Hoeveel is 12 procent van 3254?

12/100 x 3254 = 390.5%

Figuren

<image 6>

<image 7>

De omtrek van een cirkel bereken je met π × diameter. De oppervlakte bereken je met π × straal2.

Kortingen en heffingen

Korting

30% korting op alle jassen:

0,3 x €180 = €54 korting
€180 - €54 = €126

Om de oude prijs uit te rekenen:

€126 : 0,7 = €180

Heffing

5% heffing betalen:

0,05 x €220 = €11 heffing betalen
€220 + €11 = €231

Oude prijs:

€231 : 1,05 = €220

BTW

De BTW is bijna altijd 21%. Om de prijs incl. BTW uit te rekenen doen je x1,21 en om zonder uit te rekenen doe je :1,21

Een tv kost € 600 exclusief btw.
Dit is 1,21 × € 600 = € 726 inclusief btw.

Een cd-speler kost € 242 inclusief btw.
Dit is € 242 : 1,21 = € 200 exclusief btw.

Percentages

In een parkeergarage in Amsterdam zijn de parkeerkosten gestegen van €8 naar €10 per uur. De nieuwe prijs van €10 is €2 hoger ten opzichte van de oude prijs van €8.

2/8  = 1/4 = 25%

Dus de parkeerkosten zijn met 25% gestegen.

In een parkeergarage in Rotterdam zijn de parkeerkosten juist gedaald van €10 naar €8 per uur. De nieuwe prijs van €8 is €2 lager ten opzichte van de oude prijs van €10.

2/10 = 1/5 = 20%

Dus de parkeerkosten zijn met 20% gedaald.

Inhoud

1 m3 = 1000 dm3
1 dm3 = 1000 cm3
1 cm3 = 1000 mm3

1 dm3 = 1L
1 cm3 = 1mL

1L = 10 dl
1dl = 10 cl
1 cl = 10 ml