Muziek

Een hele noot is een bolletje en duurt 4 tellen. Een halve noot duurt 2 tellen en is niet ingekleurd een kwart noot is een normale noot en is 1 tel. Een achtste noot is een halve tel en heeft 1 vlag. Een zestiende noot is een kwart tel en heeft 2 vlaggen.

Een streepje duurt 4 tellen. Een streepje op de streep duurt 2 tellen. Een rechtopstaande krongel duurt 1 tel en de driehoek is een halve tel.

Bij maatsoorten is het bovenste getal hoeveel noten er in een maat passen en het onderste getal geeft de notenwaarde aan. (2 = halve noot, 4 = kwart noot, 8 = achste noot).

De stuff tussen de dubbele maatstrepen met dubbele punten speel je 2 keer (1x herhalen dus).

Een herstellingsteken is een mislukt kruis en heft eerdere kruizen/mollen op.

A capella is zingen zonder begeleidende instrumenten

Een beat is de regelmatige puls/beweging van muziek: doem doem doem doem doem doem doem etc.

Steeds harder spelen aangegeven met een krokodillenbek die open gaat (<). Decresendo is het tegelovergestelde (>)

Climax is het hoogtepunt van de muziek.

Contrast:

Dynamiek is de volume (klanksterkte) van de muziek. Overgangsdynamiek is als muziek geleidelijk harder / zachter wordt. Terassendynamiek is juist zonder overgang.

Legato is het aan elkaar spelen van noten (gebonden)

Stacatto is het los en kort spelen van noten.

Meerstemmig is als er meerdere melodiën aanwezig zijn. Unisono is als partijen hetelfde spelen / zingen met soms een octaaf verschil. Unisono = meerstemmig, maar meerstemmig is niet altijd unisono.

Motief is een korte melodie.

Samenklank is meerdere noten tegelijk.

Thema is de hoofdmelodie. Hoe lang / kort noten zijn.

Instrumenten

Buisklokken zijn kerkklokken

Celesta is een Harry Potter muziek ding.

Cello is een lage viool.

Drumcomputer is gewoon een drumpad / launchpad.

Zo’n chinees klooster ding (BOOOOONNNNNNNNGGGGG)

De grote trom is erg laag

Een hoorn maakt een vioolachtig geluid.

Een klokkenspel is een soort grote xylofoon. Maar een xylofoon is hoger.

Pauken zijn w troms die een laag geluid maken, maar het dreunt minder lang door dan de grote trom.

Een vibrafoon is zo’n geluid wat je ook zou hoger van die dingen die mensen voor hun duer hebben hangen die dan klinkelen in de wind.

Orkesten enzo

Een fanfare bestaat uit koperblazers.

Een harmonieorkest bestaat uit houten en koperen instrumenten.

Een symfonieorktest is alle troep bij elkaar.